p2

1st FLOOR PLAN

เป็นส่วนของพาณิชย์กรรม พร้อมด้วยห้องน้ำ และห้องเก็บของใต้บันได กั้นส่วนพื้นที่ว่างด้านแบ่งเป็นลานอเนกประสงค์ และที่จอดรถหลังอาคารเพื่อเพิ่มสะดวกสบายมากขึ้น

2nd FLOOR PLAN

ประกอบด้วย 1 ห้องนอนใหญ่พร้อมห้องน้ำในตัวแยกส่วนแห้งเปียก และระเบียงนั่งเล่นรับธรรมชาติ พร้อมห้องเก็บของ ที่ถูกวางตรงบริเวณ ทางขึ้นเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ และความพิเศษของชั้นนี้ถูกออกแบบให้มีโกงทางเดินหน้าห้องเก็บของ เพื่อใช้เป็นทางเชื่อมอาคาร ในกรณีที่ซื้ออาคารติดกันเพื่อขยายกิจการ

3nd FLOOR PLAN

ประกอบด้วย 2 ห้องนอนขนาดกลางที่แบ่งแยกส่วนอย่างลงตัวด้าน หน้า-หลัง ของอาคาร และห้องน้ำที่ถูกดีไซน์ให้ผู้ใช้สามารถใช้ร่วมกันในเวลาเดียวกันได้ ด้วยการแบ่งแยกกั้นเป็นสามส่วน ส่วนอาบน้ำ ส่วนอ่างล้างหน้า และส่วนของชักโครก เพื่อความรวดเร็ว และสะดวกสบาย มากขึ้น